Sunday . January 21 . 2018
         
本期TTG China旅业报
TTG-BTmice China
企业旅游报
 
上海迪士尼酷爽一夏
 
 
画廊

1. ITB Asia 2010
2. TTG Travel Awards 2010
3. IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2010
4. PATA Travel Mart 2010
5. ATF 2011
6. ITB Berlin 2011
7. PATA 60th Anniversary & Conference, Beijing
8. IT&CM China 2011
9. PATA Travel Mart 2011 - New Delhi
10. CITM 2011
11. IT&CM China 2012
12. IT&CM India 2012
13. IT&CM Asia 2012
14. CITM 2012
15. IT&CM China 2013
16. IT&CMA & CTW ASIA-PACIFIC 2013
17. ITB ASIA 2013
18. CITM 2013
19. IT&CM CHINA 2014
20. IT&CM CHINA 2015
21. IT&CM ASIA 2015
22. ITB ASIA 2015 and TravelRave 2015
23. IT&CM CHINA 2016 and CTW CHINA 2016
24. IT&CM ASIA 2016
25. IT&CM CHINA 2017 and CTW CHINA 2017
26. ITB China 2017
27. IT&CM ASIA 2017
28. ITB Asia 2017
 

 
 
专题报道 > 更多>>
   
2017亚太旅游协会旅游交易会 发挥出色商务平台作用

by 张广文

翻新改造是为重新定位、提高营销成果

by 刘霈芯

10大最新发展趋势 引领中国邮轮市场迈向下一个十年

by 刘霈芯

旅游与科技形影不离 人的服务无法被取代

by 张广文

取消预订政策转严是管理议题?还是营销议题?

by 张广文

 

 
  一波波”国家旅游年”启动,您认为效果如何?
  效果很大,有效推动双向旅游
  效果一般,口号宣传成分居多
  效果不大,起不了实际带动作用
  没意见
 
  各项票选结果